Odds & ends

Toen ik in Tubbergen mijn Eerste Heilige Communie deed in de Pancratiuskerk toen ik een jaar of 6 was, begin jaren zestig, moesten we de Katechismus leren. Meneer Pastoor (Vredendaal in mijn geval) kwam daarom wekelijks op school om ons over  de bijbel en het Katechismusboekje  te vertellen. Grote delen daarvan moesten we uit ons hoofd leren.  Vraag 1: “Waartoe zijn wij hier op aarde?” Lees en huiver bij deze Katechismus.

Iets heel anders. Op een plank in de bibliotheek lag een oud dun boekje. Het bleek een Zwols inschrijvingsboekje uit de zestiger jaren van de negentiende eeuw te zijn voor een publieke vrouw

In een lade daar, vond ik een origineel officieel document uit 1665. Het gaat over een bevel om met de troepen naar ” ’t gros langs de IJssel te begeven in de Provincie van Overijssel omme aldaer guarnisoen te houden”. Ook mogen ze onderweg geen schade berokkenen aan de ‘Huysluyden ten Platten Lande’. Het document is mede ondertekend door Govert van Slingelandt.

Tussen al die boekjes stond ook een programmaboekje voor de viering van het 50 jarig bestaan van de synagoge in Oldenzaal in 1930, met een inleiding tot haar geschiedenis en met bekende namen als Kan, Zwartz, Cohen en Menco.

Ons paspoort is tegenwoordig een bordeaux-rood boekje van 12 x 9 cm. Twee eeuwen geleden zag een paspoort er heel anders uit. 

Van een redelijk zeldzame map met kleurenlitho’s van de stad Zwolle  van W. Hekking circa 1870 heb ik een digitale versie gemaakt.

Een klein harmonicaboekje (12 x 8 cm) uit 1894 met 12 gezichten uit Overijssel heb ik ook gedigitaliseerd.

Mijn schoonvader heeft een belangrijke periode van zijn jeugd doorgebracht in Nederlands-Indie en heeft daar als soldaat de politionele acties meegemaakt. Veel later heeft hij daar een boek over geschreven.