Oude landkaarten

Onderstaand een reeks kaarten van Overijssel en Twente zoals beschreven in de catalogus van Overijssel in de kaart gekeken.

 

Transiselania Dominium Vernaculè Over-Yssel / Joh. En Corn. Blaeu

Afbeelding 1 van 12

Transiselania Dominium Vernaculè Over-Yssel / Joh. En Corn. Blaeu. – Schaal [ca. 1: 250.000]. -Amsterdam: Blaeu, 1638. – 1 kaart: gedrukt, handgekleurd; 42 x 52 cm, blad 49 x 57 cm.Titel linksboven in cartouche. De kaart is afkomstig uit een in 1638 uitgegeven atlas van Blaeu, welke door de opdracht aan Bartholomeus Wicheringe nauwkeurig is te dateren. Nulmeridiaan Westpunt van Ferro. Aan de linkerzijde schaalstok voor gewone Duitse mijlen. Beslaat Overijssel, Drenthe, Zuid Friesland en Noordwest Veluwe. Titel en opdracht in het Latijn. Uniforme perspectivische hoogtevoorstelling (zg. Molshopen) alleen tussen Vledder en Hogersmilde. De grens van Twente is aangegeven met een stippellijn. Rechtsboven het handgekleurde wapen van de provincie. In het kaartbeeld de handgekleurde wapens van de provincies en de Duitse regio’s. Ingekleurd zijn sommige steden in rood, moerassen in lichtgroen en sommige bosgebieden in groen. Administratieve grenzen zijn voorzien van een handgekleurde bies. Opgedragen aan Bartholomeus Wicheringe te Groningen. Het blad heeft in het midden ene verticale en horizontale vouw.Zie: het kaartbeeld van Overijssel 1550-1850 / S.J. Fokkema Andreae In: Verslagen en mededeelingen VORG 55e stuk (1939)