Twente

Op deze pagina’s allerlei zaken die in de ruimste zin betrekking hebben op (het verleden van) Twente.
Uiteraard hoort daar het Twents Volkslied bij.

In oktober 1952 werd er in Enschede een Twentedag gehouden waarbij een ieder kon meepraten over de toekomst van Twente.  “Niet om te luisteren naar wat een betrekkelijk kleine groep streekgenoten, die zich sedert lange tijd intensief met de streekcultuur, de Twentse economische en sociale problemen bezig hielden, te zeggen hebben, maar om zelf actief mee te werken aan de meningsvorming, zonder welke het werken voor Twente geen zin heeft.”  Lees hier het hele programmaboekje.

Om nog even bij het geloof en de kerk in Tubbergen te blijven: er is ooit een boekje verschenen genaamd  ‘de kerkelijke geschiedenis van Tubbergen’  door oud kapelaans Frans Smit en Bertus Smithuis. Voor het gemak opgesplitst in twee delen: deel 1 & deel 2.

Door de jaren heen heb ik een behoorlijk aantal oude foto’s van Tubbergen verzameld. Hier een selectie uit de oude doos.

Tussen alle losse blaadjes vond ik een interessant artikel uit april 1947 van ‘Meester’  W.H. Dingeldein over de geschiedenis van de “boaken en de vèèldgaank” zoals die plaatsvond op bijvoorbeeld op de Ageler Es.

Fraai zijn ook de wandelkaarten uitgegeven door de diverse lokale VVV’s uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Schaal 1/25.000. Hier de kaarten uit Delden, Denekamp, Ootmarsum en Tubbergen.

Ik heb nog oude foto’s van kleuterschool Meriam uit Tubbergen.