Oude landkaarten

Onderstaand een reeks kaarten van Overijssel en Twente zoals beschreven in de catalogus van Overijssel in de kaart gekeken.

 

Provincie Overijssel 1864 / J.B. Wolters

Afbeelding 12 van 12

Tweede en verbeterde druk / uitgegeven door Dr. L. Ali Cohen - schaal [ca. 1: 450.000]. - Groningen: J.B. Wolters, 1864 (Groningen: J.H. v.d. Weijer). -1 kaart : gedrukt, gedeeltelijk handgekleurd; 20 x 24 cm, blad 24 x 30 cm. - F.E. Brugsma’s Atlas van het Koninkrijk de Nederlanden en zijne Overzeesche Bezittingen; Blad no IX Titel rechtsboven. Verantwoordelijkheidsvermelding van de atlas ontleend aan gegevens van Wolters-Noordhoff Atlasproducties verstrekt in september 1989. Nulmeridiaan van Amsterdam. Linksonder de schaalstok in uren gaans. Beslaat provincie Overijssel en aanliggende gebieden. Hoogtevoorstelling met schrapjes. De arondissementsgrenzen zijn met gekleurde biezen aangegeven. De legenda linksonder geeft o.m. de hoofdplaatsen van de arrondissementen, kantons, gemeenten en die van de kiesdistricten en militie-kantons.